Akrylamid

Akrylamid är ett ämne som bildas naturligt vid upphettning av livsmedel vid hög temperatur, oavsett om denna sker industriellt, i restaurang eller i hemmet. Akrylamid kan orsaka cancer hos djur varför forskarna befarar att ämnet troligen kan orsaka cancer även hos människor. Dock har de studier som gjorts ännu inte kunnat styrka denna teori. Akrylamid har funnits i vår föda ända sedan människan började tillaga mat, ändå har internationella experter nu av säkerhetsskäl valt att gå ut med en rekommendation om att vi ska minska halten akrylamid i livsmedel.

Den största mängden Akrylamid som vi får i oss kommer från potatisprodukter såsom chips och pommes frites samt kaffe. Det finns även akrylamid i frukostflingor samt i mjukt och hårt bröd. På senare tid har man även börjat involvera kex och vissa kakor i dessa diskussioner.

Akrylamid bildas när aminosyran aspargin i fri form reagerar med reducerande socker. Vanligt socker är inte reducerande, däremot är enkla sockerarter reducerande t.ex. druvsocker (glukos), fruktsocker (fruktos) och även vissa sammansatta sockerarter t.ex. mjölksocker (laktos) och maltsocker (maltos). Fri aspargin och reducerande socker förekommer naturligt i många råvaror.

Man tror sig kunna sänka halten akrylamid i livsmedel genom att mixtra med recept och utesluta kritiska råvaror. Man kan även se över tillagningstemperaturer. Dock är forskarna förbryllade då man påvisat stora skillnader i akrylamidhalt trots att råvaror från samma sats har använts och att tillagningen skett vid exakt samma förhållanden. Bildningen av akrylamid är med andra ord mycket komplicerad och det behövs mer forskning och konkreta studier inom området.

Det finns inga fastställda gränsvärden för akrylamid men Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har fastställt indikativa riktvärden. För kakor ligger det rekommenderade gränsvärdet på 500 µg/kg.

Källa: Livsmedelsverket, Danska Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen, FoodDrinkEurope.eu

Akrylamid på Delicato

Eftersom akrylamid bildas vid upphettning är många av Delicatos produkter helt fria från akrylamid då dessa inte gräddas i ugn. Dit räknas bland annat alla våra bollar och givetvis inkluderar detta vår älskade Delicatoboll!

Vår populära Mazarin och Biskvi innehåller ytterst låg mängd akrylamid, 46 respektive 30 µg/kg. I vår storsäljande Punschrulle var det så små mängder att det inte gick att mäta. Detta kan man jämföra med potatischips som kan innehålla halter upp emot 2700 µg/kg.

Delicato följer utvecklingen noga och är alerta på nya rön och forskningsresultat.

Källa:  Livsmedelsföretagen