Stiftelsen Einar Belvén

Stiftelsen Einar Belvén grundades 1991 av Einar Belvén, mannen bakom Delicato Bakverk AB.

Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag och stipendier för att stötta utbildning av barn och ungdomar samt vård av äldre och sjuka. Stipendier kan komma ifråga till förtjänstfyllda ungdomar i Huddinge gymnasier och särskilt till de med intresse för bageri- och konditoriverksamhet. Stiftelsen kan även lämna anslag för vetenskaplig forskning, särskilt inom sjukvårdens eller barnavårdens område. 

Utdelning beslutas av Stiftelsens styrelse och lämnas företrädesvis till organisationer och samfund med flera, utövande ovanstående verksamheter.

Styrelse:
Stiftelsen Einar Belvén förvaltas av en styrelse, vars säte är i Huddinge. Styrelsen består av:

Ordförande:
Mikael Hellberg

Ordinarie ledarmöter:
Kenneth Belvén
Anders Hällström
Rolf  G. Carlsson
Bengt Nydahl

Suppleanter:
Ellinor Belvén
Tina Belvén