Det här gör Stiftelsen

Sverige för UNHCR
Stiftelsen stöttar UNHCR:s viktiga arbete med att hjälpa människor på flykt. UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR, UNHCR:s samarbetspartner, samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har tvingats fly sina hem.

https://sverigeforunhcr.se/

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån kämpar framgångsrikt för barn och ungas rättigheter – för att deras röster ska höras. Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga vi möter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Relationen med barnen och deras omvärld är vårt främsta arbetsverktyg. Genom att sprida våra barns erfarenheter arbetar vi för att förbättra fler barns livsvillkor.


http://barnrattsbyran.se/

Studieresa till Richemont 
Stiftelsen är största finansiär till en årligen återkommande studieresa till Richemont-skolan i Schweiz som arrangeras för YH-gesäller. Som ett led i att stötta och utveckla bageri- och konditoribranschens två YH-utbildningar har Stiftelsen Einar Belvén tillsammans med Delicato bakverk AB och Sveriges Bagare & Konditorer (SBK) beslutat att introducera och stödja en studieresa för dem som avslutar sin gesällutbildning i Sverige. Syftet och målsättningarna för studieresan är bland annat att:

  • Öka och fördjupa intresset för bageri- och konditoriyrket.
  • Bygga yrkesstolthet.
  • Ge utbildningen ett internationellt inslag.
  • Påvisa möjligheterna till fortsatta internationella studier.
  • Öka gesällernas målinriktning.


Barncancerfonden
Stiftelsen stöttar Barncancerfondens viktiga arbete med att bekämpa barncancern. Varje år drabbas ca 300 familjer i Sverige av det ofattbara, att ett barn få en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar med att underlätta livet för dessa familjer, de ser till att drabbade barn och ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd som de behöver. Barncancerfonden arbetar också med att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet och det är här Stiftelsens främsta uppgift ligger. Vi vill genom finansiellt bidrag till forskningen vara med och nå Barncancerfondens vision: att utrota barncancern.


 

Övrigt
Stiftelsen ger även anslag till andra organisationer som exempelvis:

  • anordnar sommarläger för handikappade barn
  • sommarkollo och läger till barn och familjer som har det svårt
  • arbetar för mänskliga rättigheter
  • samt övrig forskning