Tillsatser

Det finns drygt 300 godkända tillsatser. Vi använder drygt 20 av dessa i ett sortiment bestående av nästan 150 olika recept. Här är det viktigt att tänka på att ingredienser som bakpulver, citronsyra och pektin per definition också är tillsatser och därmed har ett E-nummer. Värt att nämna är även att flertalet av våra tillsatser kommer in via våra råvaror.

Vår målsättning är inte att göra våra produkter fria från tillsatser men vi arbetar kontinuerligt med att försöka minska användandet där så är möjligt. Vi har även ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer när det gäller dessa frågor.
 
Vi kommer att fortsätta tillsätta konserveringsmedel i vissa produkter där vi känner att detta är nödvändigt för konsumentens säkerhet. Vi kommer att fortsätta att tillsätta färg i vissa produkter så länge vi upplever det som att konsumenten uppskattar det faktum att en Dammsugaren är grön. Vi kommer att fortsätta att använda emulgeringsmedel till dess att någon bevisat att fett och vatten går att blanda utan ett emulgeringsmedel.

Varför har en tillsats ett E-nummer?
De tillsatser som blir godkända av EU för användning i livsmedel förses med ett identitetsnummer, ett så kallat E-nummer. E står för EU och att en tillsats har ett E-nummer innebär således att det är en godkänd tillsats. För att en tillsats ska bli godkänd skall den vara oskadlig för hälsan och av värde för konsumenten. I vissa fall finns det gärnsvärden för hur mycket av tillsattsen som man får använda.

Varför används tillsatser i livsmedel?

  • Vissa tillsatser är nödvändiga för att produkten ska vara säker för konsumenten.
  • Ibland behövs en tillsats för att produkten ska få en konsistens, en smak eller ett utseende som tilltalar konsumenten.
  • Vissa tillsatser gör att vi kan erbjuda produkter med mindre fett och/eller socker.
  • Vissa tillsatser används för att öka produktens hållbarhet. Det kan i sin tur bidra till att minska svinnet, vilket är bra för familjeekonomin och miljön.

Delicatos tillsatspolicy

Delicato skall tillverka konditorivaror av hög kvalitet, som uppfyller konsumenternas krav på smak, utseende, konsistens och hållbarhet. Våra produkter skall innehålla så få tillsatser som möjligt. Endast de tillsatser som ger mervärde för konsumenten eller är nödvändliga ur säkerhetssynpunkt får användas.

Eftersom vi sätter konsumentens säkerhet i första hand är vårt mål inte att våra produkter ska vara fria från tillsatser, men inga onödiga tillsatser skall ingå i våra produkter. I vår produktutveckling strävar vi efter så få tillsatser som möjligt. Om en tillsats används ska den vara väl motiverad med en tydlig konsumentnytta.