Om Delicato

Stiftelsen Einar Belvén grundades 1991 av Einar Belvén, mannen bakom Delicato Bakverk AB.


Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag och stipendier för att stötta utbildning av barn och ungdomar samt vård av äldre och sjuka. Stipendier kan komma ifråga till förtjänstfyllda ungdomar i Huddinge gymnasier och särskilt till de med intresse för bageri- och konditoriverksamhet. Stiftelsen kan även lämna anslag för vetenskaplig forskning, särskilt inom sjukvårdens eller barnavårdens område.

Läs mer om Stiftelsen Einar Belvén: stiftelseneinarbelven.com