E475 (Polyglycerolestrar av fettsyror)

Framställs från ätliga fetter av glycerol och fettsyror.

Används endast i våra rulltårtor.

Inga kända hälsorisker.