E150 (Sockerkulör)

Ett färgämne som ger rödbrun-svart kulör. Det framställs genom upphettning av socker. Sockerkulör är det mest använda färgämnet i livsmedel.

Inga kända hälsorisker.