E401 (Natriumalginat)

Natriumalignat är den huvudsakliga beståndsdelen i brunalgers cellväggar. Algerna tvättas och extraheras med soda eller andra alkaliska lösningsmedel, vilket ger en tjock vätska. Ur denna utvinns alginsyran med hjälp av syror.

Används i ett fåtal av våra produkter, exempelvis våra smulpajer och cheescakes.

Inga kända hälsorisker.