E406 (Agar)

Framställs ur vissa rödalger.

Används i våra skumprodukter, exempelvis Skumraket och Skumtopp Original för att få rätt konsitens på den vita mjuka marängen.

Inga kända hälsorisker.