Kontakt

Behandling av personuppgifter

Genom din beställning av produkter blir du kund hos Delicato Bakverk AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Delicato Bakverk ABs varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Delicato Bakverk AB vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om Delicato Bakverk AB’s produkter via e-post har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Dina uppgifter kan inte vidare säljas vidare till våra samarbetspartners.

Delicato Bakverk AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Delicato Bakverk ABs kunddatabas sker med stöd av beställingsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Delicato Bakverk AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Delicato Bakverk ABs verksamhet. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter hos Datainspektionen.

Vid frågor kontakta kundtjänst via e-post på info@delicato.se.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Integritetspolicyn uppdaterad 2018-06-07