Kvalitet & hållbarhet

Vi verkar alla idag i en föränderlig värld där vårt samhälle & vår planet ställer stora krav på hur vi agerar. Därför ser vi på Delicato hållbar utveckling som en förutsättning och vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga. Tillsammans kan vi både baka kakor och påverka vårt samhälle och vår planet i rätt riktning. Delicatos mission är ”Fika för en ännu godare gemenskap” och vi realiserar vår hållbarhetsvision genom att bland annat arbeta med:

 • Hållbara livsmedelsråvaror
  Vi har insyn i råvarukedjan och bidrar med mer hållbara livsmedelsråvaror både genom uppförandekod och kravspecifikationer men även genom samarbeten.
   
 • En hållbar produktion och verksamhet
  Vi arbetar så resurseffektivt vi kan, förebygger svinn och främjar materialåtervinning. Vår energi tas primärt från förnyelsebara källor.
  Vi strävar efter att ständigt utveckla våra förpackningar genom att hitta mer effektiva lösningar som kräver mindre material.
   
 • Våra anställda
  Vi är en attraktiv arbetsplats med hög frisknärvaro som drivs av hållbart ledarskap.

Livsmedelssäkerhet

I begreppet kvalitet ingår för oss flera delar – bland annat produktsäkerhet, innehåll, smak, spårbarhet och märkning, men även att vi lever upp till gällande lagar och andra krav. Vårt kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner för att trygga en säker hantering. Livsmedelssäkerhet är en av grundpelarna i vår verksamhet och en av våra högst prioriterade frågor. Delicato blev redan 2007 certifierad  för BRC, men valde under 2012 att övergå till FSSC 22000. Bytet gjorde vi eftersom vi anser att FSSC 22000 passar bättre ihop men vår verksamhet och miljöcertifiering ISO14001. FSSC 22000 ställer (precis som BRC) höga krav på ett väl fungerande kvalitetsledningssystem med bland annat riskanalyser genom hela produktions- och varukedjan, införandet av regelbundna kontroller samt förebyggande åtgärder för att minska eller helt ta bort eventuella risker. Vårt kvalitetscertifikat hittar ni här: Food Certifikat FSSC 22000

 

Kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy

Delicato ska tillverka, marknadsföra och sälja livsmedelssäkra konditorivaror av rätt kvalitet som ska generera mer fika för en ännu godare gemenskap på den nordiska marknaden. Med rätt kvalitet menas att våra kunder och konsumenter erhåller produkter eller tjänster som motsvarar eller överträffar deras behov, krav och förväntningar.

Vi ska ställa de resurser till förfogande som är nödvändiga för att alla medarbetare ska känna till policy och mål samt med eget ansvarstagande och från företaget given utbildning kunna medverka till att uppnå våra mål inom området som årligen anpassas till verksamhetens utveckling. Arbetet ska bedrivas systematiskt med inriktning mot ständiga förbättringar och följas upp löpande. Målsättning är att våra produkter och tjänster alltid ska framstå som det bästa och tryggaste alternativet vilket på lämpligt sätt regelbundet ska framföras till kunder och medarbetare.

Våra produkter ska kännetecknas av att de:

 •  Är säkra (ur ett livmedelssäkerhetsperspektiv)
 • Tillverkas av kvalitativa råvaror
 • Håller jämn och hög kvalitet ända till konsumenten
 • Följer aktuell lagstiftning och andra relevanta intressentkrav 

Giltig från 2023.08.22

Miljöfrågor 

Vi är sedan länge certifierade enligt ISO14001. Det långsiktiga målet med vårt miljöarbete har alltid varit att reducera belastningen på miljön från vår verksamhet och våra produkter.
Vårt miljöcertifikat hittar ni här: Certifikat ISO 14001
Re-certifieringsbeslut: RC beslut ISO 14001 Delicato Bakverk

Hållbarhetspolicy
Delicato ska tillverka, marknadsföra och sälja konditorivaror med så låg hållbarhetspåverkan som möjligt. Med låg hållbarhetspåverkan menas att vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete med mål att förebygga och reducera belastningen från vår verksamhet och våra produkter. Prioriterade områden i vårt hållbarhetsarbete är vår produktion och val av råvaror, men även att verka för en positiv samhällsutveckling. Vi ska ställa de resurser till förfogande som är nödvändiga men rimliga sett till den ekonomiska helheten för att alla medarbetare ska känna till vår policy och med eget ansvarstagande kunna medverka till att uppnå våra mål inom området. Delicato ska alltid ha hållbarhet i åtanke såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktigt strategiska arbetet med ett tydligt lönsamhetsfokus. Vårt hållbarhetsarbete ska kännetecknas av att vi:

✓ Arbetar för en så effektiv produktion som möjligt
✓ Arbetar för mer hållbara livsmedelsråvaror och förpackningar
✓ Följer aktuell lagstiftning och andra bindande krav 

Giltig från 2023.08.22

 

Etiska & sociala frågor  

Delicato har tydliga etiska riktlinjer som ska påverka hur de anställda förhåller sig till varandra, företaget och omvärlden genom en intern uppförandekod. I samarbete med stiftelsen Einar Belvén och Sveriges Bagare & Konditorer stöttar vi studieresor för nyexaminerade gesäller i syfte att långsiktigt öka intresset för konditoryrket. Stiftelsen har stöttat även organisationer såsom UNHCR, Röda korset och Stadsmissionen lokala projekt i Huddinge kommun. 

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller synpunkter på vårt Kvalitets- och hållbarhetsarbete. Se fliken Kontakt för olika sätta att komma i kontakt med oss.

Delicatos tillsatspolicy

Delicato ska tillverka konditorivaror av hög kvalitet, som uppfyller konsumenternas krav på smak, utseende, konsistens och hållbarhet. Våra produkter ska innehålla så få tillsatser som möjligt. Endast de tillsatser som ger mervärde för konsumenten eller är nödvändliga ur säkerhetssynpunkt får användas.

Eftersom vi sätter konsumentens säkerhet i första hand är vårt mål inte att våra produkter ska vara fria från tillsatser, men inga onödiga tillsatser ska ingå i våra produkter. I vår produktutveckling strävar vi efter så få tillsatser som möjligt. Om en tillsats används ska den vara väl motiverad med en tydlig konsumentnytta.

Råvaror

Vi är och har alltid varit noga i valet av råvaror. Våra vanligaste råvaror kommer från eller bearbetas i Sverige. Havregrynen och det vita luftiga vetemjölet från svenska odlingar runt om i landet. Vår grädde är gjord på råvara från gårdar i södra Sverige där även sockerbetan kommer ifrån. Självklart bakar vi med ägg från frigående höns.

I vårt bageri i Segeltorp har vi bakat sedan 1964 och visst har en och annan konditor både börjat och slutat, men att baka svenska folkets favoriter, den kunskapen sitter i väggarna!

Vi bakar utan transfett och onödiga tillsatser

Ingen livsmedelsproducent eller konsument har väl missat de stora debatterna om transfett, tillsatser, ägg och palmolja som har pågått i media under de senaste åren. Alla dessa debatter tycker vi på Delicato är bra! Självklart ska konsumenten fundera över vad hon stoppar i sig och ifrågasätta allt som verkar konstigt.

Vi på Delicato är inga hemliga kockar utan ärliga bagare med rent mjöl i påsen. Vi vill att våra konsumenter ska vara väl medvetna om vad våra produkter innehåller och varför. Våra fantastiska bakverk innehåller inga konstigheter. Visst använder vi fetter - men inga transfetter. Visst använder vi tillsatser - men inga onödiga som vi inte kan motivera.

Transfettdebatten kändes för oss som en favorit i repris eftersom vi tog bort de industriellt framställda transfetterna ur våra produkter för många år sedan. Detta är dessvärre något de flesta konsumenter inte känner till och det är svårt för oss som producent att få fram det budskapet eftersom det i dagsläget inte finns någon lagstiftning avseende transfett i Sverige. Livsmedelsverket anser att producenter ska informera om vad en produkt innehåller och inte vad den inte innehåller.

Palmoljedabatten tycker vi är viktig. Delicato använder ingen ren palmolja i bakverken. Dock ingår palmolja som en ingrediens i viktiga råvaror, exempelvis vårt margarin. Palmoljans specifika egenskap är att den ger margarinet en bredbar konsistens som behövs för att kunna baka. Det går till exempel inte att baka en chokladboll på enbart flytande olja. All palmolja som vi använder i vårt tillverkning i bageriet i Segeltorp är certifierad enligt RSPO´s* kriterier för Segregated (SG).

Tillsatser finns i livsmedlet för att ge konsumenten en säker och tilltalande produkt men i media likställs ofta alla E-nummer med att vara dåliga. Vad som glöms bort är att tillsatser även används i hemmet utan att vi tänker på det. Vi bakar med bakpulver (E400, E500), kryddar med gurkmeja (E100), gör sylt med pektin (E440) och droppar lite askorbinsyra (E300) på det hemgjorda äppelmoset för att det inte ska bli brunt. På Delicato har vi alltid varit restriktiva när det gäller tillsatser och använder till exempel inga azofärger. Flertalet av våra tillsatser kommer ifrån våra råvaror som t.ex choklad, sylt samt margarin och är således inte något vi tillsätter själva. Debatten fick oss dock att återigen se över vårt sortiment och med viss produktutveckling och samarbete med våra råvaruleverantörer lyckades vi ta bort ytterligare några E-nummer.

E-nummer är en beteckning på en tillsats godkänd av EU och det finns drygt 300 tillsatser som är godkända för livsmedel. På Delicato använder vi idag drygt 20 av dessa i ett sortiment bestående av nästan 80 olika recept. Här är det viktigt att tänka på att ingredienser som bakpulver, citronsyra och pektin per definition också är tillsatser och därmed har ett E-nummer.

Ägg är ytterligare en råvara som debatterats den senaste tiden. Vi på Delicato håller med om att det är viktigt att varje höna kan få plats att använda sina vingar och ha tillgång till sittpinne och värprede. Därför kommer 100% av Delicatos äggråvaror från frigående höns.

Läs gärna mer om transfetter, palmolja (finns under rubriken fetter) och tillsatser nedan. Om du har synpunkter på innehållet, förslag till förbättringar eller frågor om våra tillsatser och fetter - mejla gärna: info@delicato.se.

Fetter

Palmolja - Vi på Delicato är medvetna om de problem som den stora konsumtionen av palmolja i världen för med sig. På Delicato använder vi ingen ”ren” palmolja i våra bakverk, däremot ingår palmolja som en ingrediens i viktiga råvaror, exempelvis i margarin. Margarin är en blandning av olika vegetabiliska oljor och innehåller inga allergener, till skillnad från exempelvis smör. Vanliga oljor och fetter som ingår i ett margarin är från palm, kokos, raps och shea.

Palmoljans positiva egenskaper är att den har en halvfast konsistens, neutral lukt och smak samt är lagringsstabil. Att byta ut palmolja mot ett annat vegetabiliskt fett, som oftast är flytande, blir därför komplicerat. Det är också ett jämförelsevis billigt fett. Oljepalmen, som palmolja utvinns ifrån, är den mest effektiva oljegrödan när det gäller markanvändning. Den kräver också mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel.

Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien. Det är viktigt att Europa driver efterfrågan av certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja för att påverka produktionsländerna då palmolja kommer att fortsätta produceras och uppskattas att mer att fördubblas från idag till 2050.

Delicato tar ansvar genom att stödja efterfrågan av certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja. All palmolja som vi använder är certifierad enligt RSPO´s* kriterier för Mass Balance (MB) eller Segregated (SG) där MB endast används i nödfall om en ordinarie råvara av någon anledning inte skulle gå att få tag på under en period.

Det finns såklart bakverk i vårt sortiment som inte innehåller palmolja, av de drygt 30 receptem utan palmolja finns exempelvis våra Smulpajer och Cheesecakes, Morotsruta (och andra rutor), Chocolate chip cookies och Brownies. Mer om våra bakverk finns att läsa här på hemsidan under fliken Våra bakverk. 

*RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är en internationell frivilligorganisation med målet att främja användning och öka utbudet av produkter med hållbart producerad palmolja vilket görs med hjälp av en certifiering. Certifieringen innebär att plantagen granskas regelbundet av en oberoende 3:e part, att odling och produktion gå schysst till och att kriterierna uppfylls.
 

Transfett - Eftersom vi tillverkar konditorivaror är det ju självklart så att våra produkter innehåller fett. Vi har under många år arbetat med att se över vilka typer av fetter vi använder och tog till exempel bort transfetterna för flera år sedan.

Transfett är delvis härdade fetter, medan fullhärdat fett inte innehåller transfett. Det är lätt att förväxla härdade fetter med transfetter inte minst på grund av att media oftast jämställer dessa två. Det är dock viktigt att betona att det är de delvis härdade fetterna som innehåller transfetter.

Tillsatser

Det finns drygt 300 godkända tillsatser. Vi använder drygt 20 av dessa i ett sortiment bestående av nästan 80 olika recept. Här är det viktigt att tänka på att ingredienser som bakpulver, citronsyra och pektin per definition också är tillsatser och därmed har ett E-nummer. Värt att nämna är även att flertalet av våra tillsatser kommer in via våra råvaror.

Vår målsättning är inte att göra våra produkter fria från tillsatser men vi arbetar kontinuerligt med att försöka minska användandet där så är möjligt. Vi har även ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer när det gäller dessa frågor.

Vi kommer att fortsätta tillsätta konserveringsmedel i vissa produkter där vi känner att detta är nödvändigt för konsumentens säkerhet. Vi kommer att fortsätta att tillsätta färg i vissa produkter så länge vi upplever det som att konsumenten uppskattar det faktum att en Dammsugaren är grön. Vi kommer att fortsätta att använda emulgeringsmedel till dess att någon bevisat att fett och vatten går att blanda utan ett emulgeringsmedel.

Varför har en tillsats ett E-nummer?
De tillsatser som blir godkända av EU för användning i livsmedel förses med ett identitetsnummer, ett så kallat E-nummer. E står för EU och att en tillsats har ett E-nummer innebär således att det är en godkänd tillsats. För att en tillsats ska bli godkänd ska den vara oskadlig för hälsan och av värde för konsumenten. I vissa fall finns det gärnsvärden för hur mycket av tillsattsen som man får använda samt i vilken typ av livsmedel den får tillsättas.

Varför används tillsatser i livsmedel?

 • Vissa tillsatser är nödvändiga för att produkten ska vara säker för konsumenten, exemplevis genom hämmandet av mögel- eller bakterietillväxt.
 • Ibland behövs en tillsats för att produkten ska få en konsistens, en smak eller ett utseende som tilltalar konsumenten.
 • Vissa tillsatser gör att vi kan erbjuda produkter med mindre fett och/eller socker.
 • Vissa tillsatser används för att öka produktens hållbarhet. Det kan i sin tur bidra till att minska svinnet, vilket är bra för familjeekonomin och miljön.

Mer om ingredienser

Färgämnen

Smakar Princessbakelsen lika gott om den är beigevit? Möjligen på sikt när vi har glömt hur den brukade se ut, eller om vi blundade när vi åt den. På samma sätt förväntar vi oss att geléhjärtan ska vara röda och att Lakritspucken ska vara svart.

Utseende och lukt spelar stor roll för hur vi uppfattar smaken på en produkt och smakupplevelsen blir inte densamma om en produkt som vi förväntar oss att ska vara grön istället är vit. Smaken är givetvis densamma men det är så mycket som sitter i våra förväntningar att smakupplevelsen blir annorlunda.

På Delicato tycker vi att färgämnen ska användas restriktivt. Vi använder t.ex. inga azofärger i våra bakverk eftersom dessa kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner. Vidare har vi under det senaste året tagit bort alla färgämnen som vi inte anser medför ett mervärde för konsumenten och försöker minimera användandet av färgämnen vid utveckling av nya produkter. Exempelvis tog vi bort det vita färgämnet E171 långt innan den blev förjuden då vi ansåg att det inte var berättigat för att få en redan vit del ännu mera vit. När det gäller vår Punschrulle kommer vi dock låta den ha kvar sin karakteristiska gröna färg fram till att kunder och konsumenter önskar annat. De färger vi använder är samma typ av färger man hittar bland karamellfärgerna i sin matbutik!

Det finns visserligen en del naturliga färgsättare i naturen så som frukter och grönsaker men det är inte alltid möjligt att åstadkomma önskad färg med dessa. Även hemma i köket vill vi ibland piffa till maten med lite färg och använder då till exempel gurkmeja. Gurkmeja har E-nummer 100 och utvinns ur just gurkmeja. 

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel används främst för att förhindra bakterier, jäst och mögel från att förstöra livsmedlet. Mat som påverkats av bakterier eller mögel kan bli direkt farlig att äta. Konserveringsmedlet ger livsmedlet en förlängd hållbarhet vilket är positivt ur en miljömässig synpunkt, eftersom en längre hållbarhet leder till färre kassationer – både i butik och i hemmet.  Konserveringsmedel gör också att smak och näringsämnen bevaras bättre i livsmedlet.

Det finns alternativa konserveringsmetoder som använts genom årtusendena: torkning, rökning, saltning och fermentering är exempel på tekniker som används än i dag. Nyare metoder är värmebehandling, djupfrysning och skyddande atmosfär. Den enda av ovanstående metoder som fungerar på Delicatos produkter är djupfrysning men det är inte så önskvärt att lägga hela vårt sortiment i butikernas frysdiskar.

Socker har en naturlig konserverande effekt och många av våra produkter klarar sig därför utan konserveringsmedel.

Delicato använder endast två av 42 godkända konserveringsmedel, nämligen kaliumsorbat och natriumpropionat. När vi tillsätter kaliumsorbat i våra produkter gör vi det för konsumentens säkerhet och mängden är långt under den tillåtna mängden kaliumsorbat i bageriprodukter, som är 0,2%. Detsamma gäller natriumpropionat som endast används i våra rulltårtor.

Klicka gärna på den tillsats du vill veta mer om.

Antioxidationsmedel

Antioxidationsmedel används för att förhindra fett från att härskna och fruktprodukter från att missfärgas när de kommer i kontakt med luftens syre. Antioxidationsmedel medverkar också till att lättförstörbara vitaminer, som vitamin A, D, E och B2, bättre bevaras i livsmedlet.

Ett vanligt antioxidationsmedel är askorbinsyra (det vill säga C-vitamin) som ofta används hemma i köket för att den hemgjorda fruktsaften eller det hemgjorda fruktmoset inte ska bli brunt. Citronsyra är det antioxidationsmedel som används i några av Delicatos produkter. 

Emulgeringsmedel

Emuleringsmedel är nödvändigt för att en fettfas och en vattenfas ska kunna blandas. Emulgeringsmedlet får den ena fasen att sväva inuti det andra. I till exempel smör är det vatten som svävar inuti fettet. I majonnäs är det vattendropparna som omger fettpartiklarna. När man tillverkar majonnäs är det äggulan som fungerar som emulgeringsmedel när vinäger och olja blandas. Emulgeringsmedel är alltså ett ytaktivt medel som verkar på ytan mellan fett och vatten.

Om emulgeringsmedlet tas bort i en sammansatt produkt kommer fettet och vattnet att separeras i förpackningen och produkten skulle bli oaptitlig. Exempel på emulgeringsmedel som används i Delicatos produkter är mono- och diglycerider av fettsyror (E471).

Förtjockningsmedel

Förtjocknings- och stabiliseringsmedel används för att konsistensen inte ska ändras under lagring annars skulle till exempel bären flyta upp till ytan i en sylt.

I hemmet använder vi olika förtjocknings- och stabiliseringsämnen utan att tänka på det. Det kan vara potatismjöl (stärkelse), gelatin och pektin. Men i industrin behövs ibland andra ämnen som passar i en storskalig produktion.

Förtjockningsmedlen utvinns ofta ur stärkelserika produkter som vete, ris och majs. Industrin använder ofta modifierad stärkelse och då förses till exempel potatismjölet med ett E-nummer.
Industrin använder ofta modifierad stärkelse och då förses till exempel potatismjölet med ett E-nr.

Sötningsmedel

Sötningsmedel används för att ge en söt smak och ersätta vanligt socker som innehåller mer kalorier. Det finns tre typer av sötningsmedel: sockerarter, sockeralkoholer och naturliga samt syntetiska ämnen med söt smak.

Sockerarterna (glukos, fruktos, sackaros, laktos, maltos) ger 4 kcal/g. Sockeralkoholer (till exempel sorbitol, xylitol, isomalt) ger 2 kcal/g. Syntetiska sötningsmedel (till exempel aspartam, sukralos) ger 0 kcal/100 g.

Produkter som innehåller syntetiska sötningsmedel påverkar inte blodsockret på samma sätt som motsvarande sockrade produkter, varför diabetiker ofta väljer den typen av produkter. Det enda sötningsmedlet som används på Delicato är maltitol (E295).

Övriga tillsatser

Övriga tillsatser omfattar tillsatser som inte ingår i någon av huvudgrupperna: klumpförebyggande medel, smakförstärkare, ytbehandlingsmedel och förpackningsgaser och drivgaser. Exempel på övriga tillsatser som används i Delicatos produkter är bikarbonat (E500), hjorthornssalt (E503), bivax (E901) och shellack (E904).