Konserveringsmedel

Konserveringsmedel används främst för att förhindra bakterier, jäst och mögel från att förstöra livsmedlet. Mat som påverkats av bakterier eller mögel kan bli direkt farlig att äta. Konserveringsmedlet ger livsmedlet en förlängd hållbarhet vilket är positivt ur en miljömässig synpunkt, eftersom en längre hållbarhet leder till färre kassationer – både i butik och i hemmet.  Konserveringsmedel gör också att smak och näringsämnen bevaras bättre i livsmedlet.

Det finns alternativa konserveringsmetoder som använts genom årtusendena: torkning, rökning, saltning och fermentering är exempel på tekniker som används än i dag. Nyare metoder är värmebehandling, djupfrysning och skyddande atmosfär. Den enda av ovanstående metoder som fungerar på Delicatos produkter är djupfrysning men det är inte så önskvärt att lägga hela vårt sortiment i butikernas frysdiskar.

Socker har en naturlig konserverande effekt och många av våra produkter klarar sig därför utan konserveringsmedel.

Delicato använder endast två av 44 godkända konserveringsmedel, nämligen kaliumsorbat och natriumpropionat. När vi tillsätter kaliumsorbat i våra produkter gör vi det för konsumentens säkerhet och mängden är långt under den tillåtna mängden kaliumsorbat i bageriprodukter, som är 0,2%. Detsamma gäller natriumpropionat som endast används i våra rulltårtor.

Klicka gärna på den tillsats du vill veta mer om.