Kontakt

Via detta formulär kan du lämna reklamationer på Delicatos produkter. Det är ganska enkelt, är du inte nöjd är vi inte heller nöjda. Genom att lämna en reklamation hjälper du oss i vårt ständiga förbättringsarbete.

Vid alla typer av reklamationer är det viktigt att du lämnar så mycket information om produkten som möjligt. Exempelvis är produktens bäst före-datum avgörande för att vi ska kunna gå tillbaka och utreda eventuella fel vid tillverkningen, som att titta på våra referensprover eller läsa den dokumentation som skrevs. Vi ber dig därför att spara både produkt och förpackning tills vi har hört av oss då vi ofta behöver få in detta för vidare utredning.

Uppgifterna som du lämnar kan komma att sparas så att vi kan kontakta dig och för att veta om vi har svarat dig eller inte.

Reklamationsformulär

Dina uppgifter

Förnamn
Du måste ange förnamn
Efternamn
Du måste ange efternamn
Adress
Du måste ange adress
Postnummer / Ort
Du måste ange postnummer och ort
Telefon
Du måste ange telefonnummer
E-post
Du måste ange e-post

Produktinformation

Produkt / Antal i förpackning
Du måste ange produkt
EAN
Bäst före-datum (dd-mm-åååå)
Du måste ange bäst före-datum
Ev. P/L-kod
Inköpsställe / ort
Du måste ange inköpsställe och inköpsort
Inköpsdatum
Du måste ange inköpsdatum
Finns rester av produkten kvar?
Du måste ange om det finns rester av produkten
Finns produktens förpackning kvar?
Du måste ange om förpackningen finns kvar

Felkategori

Främmande föremål
Främmande föremål
Har du upptäckt något i en Delicatoprodukt som inte hör hemma där? Det kan t.ex. vara en plastbit, en metallbit eller en sten.
Allergen
Allergen
Har du fått en överkänslighetsreaktion av en Delicatoprodukt där den allergen du reagerat på inte fanns deklarerad i produktens ingrediensförteckning? I denna situation är det ytterst viktigt att eventuella rester av produkten sparas samt produktens förpackning, så att dessa kan returneras till oss för eventuell analys. Ett frankerat svarskuvert skickas till dig när vi har mottagit reklamationen.
Sensorisk
Sensorisk
Har du upplevt att din Delicatoprodukt har annorlunda färg, form, smak eller doft mot vad du är van vid? Det kan t.ex. vara att produkten är torr, luktar konstigt eller väger för lite.
Miljö
Miljö
Har du synpunker på Delicatos produkter avseende miljöfrågor? Det kan t.ex. vara val av förpackning och emballage eller våra transporter.
Övrigt
Övrigt
Har du en reklamation som inte passar in under någon av de andra rubrikerna? Det kan t.ex. vara att din Delicatoprodukt hade utgånget bäst föredatum när du köpte den i butik eller att det varit fel antal kakor i en förpackning.
Du måste ange felkategori

Beskrivning

Tydlig beskrivning av reklamationen
Du måste ange en beskrivning av reklamationen
Bifoga bild
Du måste ladda upp en bild av typen jpg eller png
Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil


Ev. kommentar
Du måste ange en kommentar
Skicka